Vårt utbud

Titel ISBN Arabiska Somaliska Dari/Persiska Tigrinja
Åk 1-3
PULS SO-boken 978-91-27-42211-7 Klar Klar Klar Klar
PULS NO-boken 978-91-27-42215-5 Klar Klar Klar Klar
Boken om SO 1-3 978-91-47-10997-5 Klar Klar Klar Klar
Boken om NO 1-3 978-91-47-10996-8 Klar Klar Klar Klar
Matte Direkt Safari 1A 978-91-523-0876-9 Klar Klar Klar Klar
Matte Direkt Safari 1B 978-91-523-0877-6 Klar Klar Klar Klar
Matte Direkt Safari 2A 978-91-523-0878-3 Klar Klar Klar Klar
Matte Direkt Safari 2B 978-91-523-0879-0 Klar Klar Klar Klar
Matte Direkt Safari 3A 978-91-523-0880-6 Klar Klar Klar Klar
Matte Direkt Safari 3B 978-91-523-0881-3 Klar Klar Klar Klar
Åk 4-6
PULS Religion 4-6 978-91-27-42199-8 Klar Klar Klar Klar
PULS Samhällskunskap 4-6 978-91-27-42447-0 Klar Klar Klar Klar
PULS Historia 4-6 978-91-27-42442-5 Klar Klar Klar Klar
PULS Geografi Sverige år 4 978-91-27-42198-1 Klar Klar Klar Klar
PULS Geografi Norden år 5 978-91-27-42541-5 Klar Klar Klar Klar
PULS Geografi Europa år 6 978-91-27-42544-6 Klar Klar Klar Klar
PULS Fysik och kemi 4-6 978-91-27-42125-7 Klar Klar Klar Klar
PULS Biologi Naturen 4-6 978-91-27-42131-8 Klar Klar Klar Klar
PULS Biologi Människan 4-6 978-91-27-42128-8 Klar Klar Klar Klar
Koll på Sverige 978-91-622-6609-7 Klar Klar Klar Klar
Koll på Europa 978-91-622-7347-7 Klar Klar Klar Klar
Koll på Världen 978-91-622-7352-1 Klar Klar Klar Klar
Koll på NO 4 978-91-523-2703-6 Klar Klar Klar
Koll på NO 5 978-91-523-0811-0 Klar Klar Klar
Koll på NO 6 978-91-523-2063-1 Klar Klar Klar
Matte Direkt Borgen 4A 978-91-523-0882-0 Klar Klar Klar Klar
Matte Direkt Borgen 4B 978-91-523-0885-1 Klar Klar Klar Klar
Matte Direkt Borgen 5A 978-91-523-0888-2 Klar Klar Klar Klar
Matte Direkt Borgen 5B 978-91-523-0891-2 Klar Klar Klar Klar
Matte Direkt Borgen 6A 978-91-523-0894-3 Klar Klar Klar Klar
Matte Direkt Borgen 6B 978-91-523-0897-4 Klar Klar Klar utk. vt-18
Matte Direkt Borgen Bryggan BAS 978-91-523-2720-3 Klar Klar Klar Klar
Matte Eldorado 4A 978-91-27-42020-5 Klar Klar Klar
Matte Eldorado 4B 978-91-27-42022-9 Klar Klar Klar
Matte Eldorado 5A 978-91-27-42321-3 Klar Klar Klar
Matte Eldorado 5B 978-91-27-42322-0 Klar Klar Klar
Matte Eldorado 6A 978-91-27-42555-2 Klar Klar klar
Matte Eldorado 6B 978-91-27-42556-9 Klar Klar Klar
Utkik Teknik 4-6 978-91-40-69361-7 utk. ht-18 utk. ht-18
Utkik Fysik och Kemi 4-6 978-91-40-68936-8 utk. ht-18 utk. ht-18
Utkik Biologi 4-6 978-91-40-67828-7 Klar utk. ht-18
Utkik Historia 4-6 978-91-40-68549-0 utk. ht-18 Klar
Utkik Geografi 4-6 978-91-40-68750-0 utk. ht-18 utk. ht-18
Utkik Religion 4-6 978-91-40-68893-4 utk. ht-18 utk. ht-18
Utkik Samhällskunskap 4-6 978-91-40-68870-5 utk. ht-18 Klar
Åk 7-9
SOL 4000 Religion och liv 7 978-91-27-41944-5 Klar Klar Klar Klar
SOL 4000 Religion och liv 8 978-91-27-42288-9 Klar Klar Klar Klar
SOL 4000 Religion och liv 9 978-91-27-42304-6 Klar Klar Klar Klar
SO-serien Religion 7 978-91-47-10372-0 Klar Klar Klar
SO-serien Religion 8 978-91-47-10389-8 Klar Klar Klar
SO-serien Religion 9 978-91-47-10390-4 Klar Klar Klar
Utkik 7-9 Religion Grundbok 978-91-40-67703-7 Klar utk. ht-18
SOL 4000 Samhälle idag 7 978-91-27-40873-9 Klar* Klar* Klar Klar
SOL 4000 Samhälle idag 8 978-91-27-42289-6 Klar Klar Klar Klar
SOL 4000 Samhälle idag 9 978-91-27-42305-3 Klar Klar Klar Klar
SO-serien Samhälle 7 978-91-47-10371-3 Klar Klar Klar
SO-serien Samhälle 8 978-91-47-10392-8 Klar Klar Klar
SO-serien Samhälle 9 978-91-47-10393-5 Klar Klar Klar
Utkik 7-9 Samhälle Grundbok 978-91-40-67700-6 Klar utk. ht-18
SOL 4000 Levande historia 7 978-91-27-40871-5 Klar Klar Klar Klar
SOL 4000 Levande historia 8 978-91-27-42287-2 Klar Klar Klar Klar
SOL 4000 Levande historia 9 978-91-27-42303-9 Klar Klar Klar Klar
SO-serien Historia 7 978-91-47-10373-7 Klar Klar Klar
SO-serien Historia 8 978-91-47-10386-7 Klar Klar Klar
SO-serien Historia 9 978-91-47-10387-4 Klar Klar Klar
Utkik 7-9 Historia Grundbok 978-91-40-67560-6 Klar utk. ht-18
SOL 4000 Geografi 7 978-91-27-40870-8 Klar Klar Klar Klar
SOL 4000 Geografi 8 978-91-27-42274-2 Klar Klar Klar Klar
SOL 4000 Geografi 9 978-91-27-42302-2 Klar Klar Klar Klar
SO-serien Geografi 7 978-91-47-10374-4 Klar Klar Klar
SO-serien Geografi 8 978-91-47-10383-6 Klar Klar Klar
SO-serien Geografi 9 978-91-47-10384-3 Klar Klar Klar
Utkik 7-9 Geografi Grundbok 978-91-40-67702-0 Klar utk. ht-18
PULS Fysik 7-9 978-91-27-42168-4 Klar Klar
PULS Kemi 7-9 978-91-27-42170-7 Klar
Spektrum Fysik 978-91-47-08596-5 Klar Klar Klar Klar
Spektrum Kemi 978-91-47-10670-7 Klar Klar Klar Klar
Spektrum Biologi 978-91-47-08594-1 Klar Klar Klar Klar
Fysik Direkt 978-91-622-9760-2 Klar Klar Klar
Kemi Direkt 978-91-622-9762-6 Klar Klar Klar
Biologi Direkt 978-91-622-9764-0 Klar Klar Klar
TitaNO Biologi 978-91-40-68824-8 Klar utk. ht-18
TitaNO Fysik 978-91-40-68822-4 Klar Klar
TitaNO Kemi 978-91-40-68823-1 Klar Klar
TitaNO Teknik 978-91-40-69506-2 Klar utk. ht-18
Matte Direkt 7 978-91-622-9255-3 Klar Klar Klar Klar
Matte Direkt 8 978-91-622-9906-4 Klar Klar Klar Klar
Matte Direkt 9 978-91-523-0248-4 Klar Klar Klar Klar
Matte Direkt Bryggan 978-91-523-1647-4 Klar Klar Klar Klar
Förstå språket NO/SO för nyanlända 978-91-523-3127-9 Klar Klar
Hem och konsumentkunskap 978-91-730-6991-5 Klar Klar
Gymnasiet
Vård- och omsorgsprogrammet
Sanoma Utbildning
Vård- och omsorgsarbete 1, 2:a uppl 978-91-523-3080-7 Klar utk. vt-18 **Klar
Vård- och omsorgsarbete 2 978-91-523-1518-7 Klar
Specialpedagogik 1 978-91-52-33197-2 Klar Klar Klar
Hälsopedagogik 978-91-52-33117-0 Klar Klar utk. vt-18
Etik och människans livsvillkor, 2:a uppl 978-91-52-33398-3 **Klar Klar Klar
Mänskligt - Psykologi 1 och 2b 978-91-52-34446-0 utk. ht-18 utk. ht-18 utk. ht-18
Gleerups
Vård och omsorg 2 978-91-40-69541-3 utk. vt-18 utk. ht-18
Psykiatri 1 978-91-40-68161-4 utk. vt-18 Klar utk. ht-18
Medicin 1 978-91-40-68991-7 utk. vt-18 utk. vt-18 utk. ht-18
Barn- och fritidsprogrammet
Gleerups
Hälsopedagogik 978-91-40-69422-5 Klar Klar utk. vt-18
Människors miljöer 978-91-40-69419-5 Klar Klar Klar
Lärande och utveckling 978-91-40-69420-1 Klar Klar Klar
Pedagogiskt ledarskap 978-91-40-69421-8 Klar Klar Klar
Kommunikation 978-91-40-69418-8 utk. vt-18 Klar Klar
Fordon- och transportprogrammet
Gleerups
Prestanda BAS 3.0 978-91-40-65102-0 Klar Klar utk. ht-18
Insteg Fordonsteknik 978-91-40-69155-2 utk. ht-18 Klar utk. ht-18
Yrkeskunskap - Gods- och persontransporter 978-91-40-68221-5 utk. vt-18 Klar utk. ht-18
Programgemensamma ämnen
Natur&Kultur
Ma 5000-serien RÖD 1a 978-91-27-42156-1 utk. vt-18 Klar Klar
Gleerups
Möt Historien 978-91-40-67845-4 Klar Klar utk. ht-18
Språket och berättelsen 978-91-40-68613-8 Klar utk. ht-18 utk. ht-18
Kompass till Samhällskunskap 978-91-40-69424-9 utk. ht-18 utk. ht-18 utk. ht-18
Synpunkt Naturkunskap 978-91-40-69260-3 Klar Klar Klar
* Ljudboken är en översättning och ej ett studiestöd.
** Studiestödet är av en äldre upplaga.